מי אנחנו

בינואר 2023 הבשילו תהליכים ארוכי טווח בחברה הישראלית ויצרו מציאות חדשה: הדמוקרטיה (האמיתית) כבר איננה בגדר מוסכמה בקרב הציבור, והיא נתונה בסכנה ברורה ומיידית. 

ה"רפורמה המשפטית" והחקיקה הנרחבת שהקואליציה מקדמת, בשילוב עם דיס-אינפורמציה מכוונת ושיסוי מחנות זה נגד זה ("אנחנו" ו"אתם") – כל אלה מאיימים למוטט לא רק את הדמוקרטיה אלא את היסודות לחיינו המשותפים בארץ.

במענה למהלך ההרסני, קמה תנועת מחאה חזקה, נחושה ויצירתית, שעומדת כמגן חי לדמוקרטיה ולערכיה. 

אך בלימת המתקפות על הדמוקרטיה בישראל אינה מספיקה. כדי להבטיח את ביצורה של הדמוקרטיה לטווח הארוך יש להגביר ולבסס את התמיכה בה. יש ללכת מעבר לחומה שנבנתה בין ה"מחנות", ולקרב עוד ציבורים אל הערכים הדמוקרטיים.

"בואונדבר דמוקרטיה" היא התארגנות התנדבותית א-מפלגתית, שזו משימתה.

מטרתנו

לבסס ולהטמיע את הערכים הדמוקרטיים-הליברליים, כפי שבוטאו גם במגילת העצמאות, בקרב הציבור: שוויון, חופש וחיים בכבוד לכל האזרחים כולם. וזאת תוך אמונה עמוקה שבין ערכים אלה לבין ערכי היהדות אין סתירה – נהפוך הוא. 

מטרתנו היא גם לחזק את התמיכה בקרב הציבור בקיומם של סדרי שלטון המבטיחים שכל מוסדות המדינה ישמרו על ערכים אלה, ושנבחרי הציבור ושליחיו יפעלו לאורם. 

משימתנו 

אנו ממקדים את פעילותנו בפנייה לציבורים מתונים הנמצאים כיום מעבר לחומה שנבנתה בין ה"מחנות". אנו מאמינים כי יש ציבור מתון גדול במדינת ישראל התומך למעשה בערכי הדמוקרטיה ומגילת העצמאות, ואשר יסכים שזו המסגרת היחידה המאפשרת לכולנו לחיות יחד, כשהקו המנחה הוא "חיה ותן לחיות".

משימתנו היא להנמיך את החומות בינינו, ולהפוך לציבור אחד מגוון וצבעוני המאמין בחיים על פי עקרונות היסוד של הדמוקרטיה (האמיתית) ופועל על פיהם.

דרכנו

אנו מאמינים בשיח ישיר בין אנשים, לא דרך המסכים הרעילים והרשתות המקטבות אלא שיח פנים אל פנים, בין אדם לאדם, כאזרחים שווים. 

אנו מאמינים גם בגישה שאינה מתעמתת ואינה מתנשאת, אלא קשובה, סקרנית, "בגובה העיניים", שמבססת אמון בין אנשים. 

ולכן, בכל יום שישי בבוקר, מקימים מאות מתנדבי "בואונדבר דמוקרטיה" עשרות דוכנים ברחבי הארץ סמוך לשווקים, למרכזי בילוי ולמקומות הומים אחרים. שם הם מציעים לעוברים.ות ולשבים.ות פרח לשבת, ומזמינים אותם.ן לשיחה כנה על המצב.

בשיחות אלה אנו מקשיבים הרבה ומדברים מעט, מעדיפים להיות בצד השואל. אנו מטים אוזן לכאבים ישנים וחדשים, משתדלים לא להיות שיפוטיים, לא לנצח בוויכוחים, לא להטיף ולא לנאום. 

אבל כן, בהחלט – מנסים להשפיע ולחזק את הבסיס הדמוקרטי אצל כל בת ובן שיח.

המשימה אינה קלה כלל. צריך להתגבר על חסמים, חשדנות, רתיעה, חוסר אמון והררי שקרים. אבל כאשר אנו מצליחים – מתחולל קסם: לפתע רואים שהחומה האימתנית המפרידה בינינו נמוכה יותר; שהדאגה משותפת לשני המשוחחים; שיש הרבה מן המשותף; שניתן לראות מחר טוב יותר עבור כולנו; וששינוי הוא אפשרי.

וכך, שיחה אחר שיחה, שבוע אחרי שבוע, עם הרבה סבלנות ואורך רוח, אנו עושים שינוי עמוק ויסודי בחברה שלנו – "מזיזים את המחט" לכיוון הדמוקרטי ותורמים לבניית חברה שטוב לחיות בה יחד.

יש תקווה!

פתגם סיני ידוע אומר: הזמן הטוב ביותר לנטוע עץ הוא לפני 20 שנה, והזמן הטוב ביותר אחריו הוא היום.

אז אמנם לצערנו לא דיברנו עם אנשים על ערכי הדמוקרטיה לפני 20 שנה (ויותר). אבל אנו עושים זאת כעת! התחלנו בפברואר 2023, כיום יש לנו כבר עשרות דוכנים, אנו גדלים ומכוונים למאות. אנחנו סבלניים ונכונים לדרך ארוכה.

מגע אנושי ושיחה פנים אל פנים – זו דרכנו לחולל שינוי עמוק ומהותי בחברה הישראלית. כזה שלא יהיה תלוי בגחמות פוליטיות נקודתיות. שינוי תרבותי שיהפוך את הדמוקרטיה שלנו למשגשגת וחסינה, ואת ישראל – למדינה שאנו מאחלים לנו ולילדינו.

תרומות

"בואונדבר" פועל בהתנדבות מלאה. תרומות משמשות לרכישת פרחים והדפסת חומרי הסברה ולוגיסטיקה. תרומה כספית תתקבל בברכה.

אנחנו בפריסה גיאוגרפית רחבה, מקריית שמונה ועד באר שבע, ממשיכים לגדול ולהתרחב…