בואו נדבר דמוקרטיה

"בואונדבר דמוקרטיה" הינה התארגנות מתנדבים, ללא שיוך פוליטי. אנו פועלים לחיזוק התמיכה בקרב הציבור בישראל בערכי הדמוקרטיה המהותית-ליברלית ובערכי מגילת העצמאות.   

אנו פועלים מתוך הבנה שבלימת המתקפות על הדמוקרטיה בישראל אינה מספיקה, ושלטווח הארוך רק שינוי עומק בעמדות הציבור יבטיח שישראל תהיה מדינה המתנהלת על פי הערכים הדמוקרטים המהותיים, כבסיס לחיים משותפים של כל תושביה.

על מנת לקרב את הציבור לערכים הדמוקרטיים אנו פועלים בעשרות דוכנים, בכל רחבי הארץ, בהם אנו מזמינים את הא.נשים העוברים שם לשוחח איתנו על המצב במדינה ועל ערכי הדמוקרטיה.  

מרכיב עיקרי במפגשים אלה הוא שיחה "בגובה העיניים" והקשבה עמוקה ומכבדת לבני ובנות שיחנו.

בואו לדבר איתנו

בכל שישי שתרצו

בכל רחבי הארץ

התנדבו באחד מדוכני "בואונדבר דמוקרטיה" – או תמכו בנו באופנים אחרים – על מנת לפגוש, להקשיב, לדבר, ולהביא לשינוי עומק.